ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

 

 

  

ชื่อไทย: อ้ายเบาขน

ชื่อพฤกษศาสตร์: Ryparosa wallichii Ridl.

 

ชื่อไทย: อ้ายเบา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Ryparosa javanica (Blume) Kurz ex Koord. & Valeton