ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 ประเภท ในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

Download