ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 

ศักยภาพการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินตามช่วงชั้นเส้นผ่านศูนย์กลางต้นไม้

ของระบบนิเวศป่าดิบชื้นภาคใต้ตอนบน Download