ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

โครงการสำรวจและจัดทำแปลงรวบรวม

พันธุ์กล้วยไม้ป่าภาคใต้

  

Download

  สารบัญ   บทนำ   ลักษณะส่วนต่างๆของกล้วยไม้

   การจำแนกกล้วยไม้  ผลการศึกษา  เอกสารอ้างอิง

     ตารางรายชื่อกล้วยไม้ที่สำรวจพบ