ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (แก่งกรุง)

ชื่อไทย:กบชะง่อนผาตะนาวศรี

ชื่อวิทยาศาสตร์:Rana Livida Blyth

ชื่อไทย:กบทูด

ชื่อวิทยาศาสตร์:Limnonectes spp

ชื่อไทย:จงโคร่ง

ชื่อวิทยาศาสต์:Bufo asper Gravenhorst