ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (แก่งกรุง)

ชื่อไทย:กบชะง่อนผาตะนาวศรี

ชื่อวิทยาศาสตร์:Rana Livida Blyth

ชื่อไทย:กบทูด

ชื่อวิทยาศาสตร์:Limnonectes spp

ชื่อไทย:จงโคร่ง

ชื่อวิทยาศาสต์:Bufo asper Gravenhorst