ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

หงอนไก่ดง  หนอนขี้ควาย   หนังหนาดอกใหญ่  หมากพน  หลุมพอ  หูยาน  เหมือดแข็ง   เหมือดระนาบ 

เหรียง  แหลบุก   หว้าขี้กวาง  หยีน้ำ  หว้าขาวกล้วย  หัวแมงวันน้ำ  หว้าขี้นก  หว้าใบเข็ม   หันช้าง  แหลช่อ

หันช้าง(มะม่วงเลือด)  หลาวค่าง  หวายกำพวน   หางนกยูงฝรั่ง  หว้า  หูกวาง  หว้าใบใหญ่  หญ้ารังไก่ 

หญ้าหนูต้น  หมักฟัน  หว้าน้ำใบใหญ่  หมีเหม็น  เหมือดจี้  เหมือดวอน   หมากหมก  หัวเต่า  หัวแมงวันหนู

หม้าย  หยี  แหลเขียว  หมากเขียว  หมากนวล   หมากเหลือง  หว้าส้ม  หัวกา  หาดหนุน  หำช้าง  เหมือดโลด

แหลท้องขาว  ไหม้  หยีสามใบ  หว้าใบยาว  หว้าเปลือกแดง  หงอนไก่ใบใหญ่   แหลใบใหญ่   หมากแดง

หนามเล็บแมวใหญ่    หนังหนาใบใหญ่   หลาวชะโอน   แหน่ง   แหลคางคก   แหลใบเล็ก  หนังหนาผลติ่ง

หนอนขี้ควายใบเล็ก  หงอกค่าง  หว้าใบมัน  หว้าลิง  หางกระรอก  หางรอก  หาน  หูกวางน้อย  เหมือดใบขน

หมักแปม  หว้าหิน  หมากขี้อ้ายขาว  เหมือดเกลี้ยง

อ้ายกล้อง  อาศัย  อินทนิลน้ำ  อู่ชด  ไอ้แกรก  อีแปะ  อินทรชิต  อวบดำใบเล็ก  อ้ายบ่าว  อ่วม  อวบดำ

อะราง(นนทรีป่า)   อโศกเซนคาเบรียล    อกปลาช่อน   อีกริม  อีโปง   อีแรด   ไอ้แกรกใบเล็ก(ไอ้แกรกใบยาว)

อีโสใต้   อบเชย   อ้ายเบา  อีโด่  ไอ้แกรกใบขน  แอ๊ก