ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

นวลเสี้ยน  นวล  นนทรี  เน่าในใบใหญ่  นูดใบเล็ก  บุนนาค(นากบุด)  นมสวรรค์  นางแดงใต้  นีเลง 

นวลเขา  นูดต้น  นิ้วมือพระนารายณ์  นากบุดเขา  นูดชวา  นวลแป้ง  นวลดอกขาว  นูด  นางแดงใบเล็ก

น้ำเกลี้ยง  เนียนใบใหญ่  เนียน  เน่าใน  นกนอนหนัง  นกนอน  น่องขาว(ตีนเป็ดเล็ก)  เนียงนก  นกนอนใบเล็ก

นวลยุง  นางปรน  น้ำผึ้งแดง  นูดปีนัง

ทองบึ้ง  ทังใบช่อ  ท้ายเภา  ทำมัง  ทุ้งฟ้า  เทพทาโร   โทะป่า  ทลายเขา  ไทรย้อยใบแหลม  ทังดอกบัว

ไทรย้อยใบทู่  ไทรซุนด้า  ไทรใหญ่  ท้ายเภาขาว  ทุเรียนดง  ไทรกร่าง(ไทรกร่างน้ำ)  ไทรย้อยใบแหลม

ทองพระ  เทียนขโมย  ทังร่างแห  ทังเก  ทังหมวก  ทุเรียนนก(กรายขนแดง)  ไทร(ไทรกิ่งเทา)  ไทรลูกกลม

ทุเรียนป่า  ไทรกรัง   ทองสุก  ทังใบยาว  ทังแมงดาใบยาว  ไทรก้านเหลือง  ไทรหิน  ทุเรียน  ไทรใบดาบ

เท้าแสนปม  เทียนเล  ทังแมงดาใบใหญ่  ทังแมงดาเล็ก(ทังแมงดา)  ทุเรียนผี(ช้างแหก)  ไทรย้อยใบใหญ่

ทิ้งทวด  ทุเรียนผลแดง