ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

Genus H,L

เอื้องยุง  (Habenaria austrosinensis Tang & F.T.Wang)

ยานกเว้   (Habenaria carnea Weathers)

นางอั้วปากฝอย   (Habenaria medioflexa Turrill)

ลิ้นมังกร  (Habenaria rhodocheila Hance)

หญ้ามันปู   (Habenaria rostellifera Rchb.f.)

อั้วกรุงชิง  (Habenaria sp.)

เอื้องดินดอกเหลือง   (Hetaeria alta Ridl.)

เอื้องดินดอกหม่น   (Hetaeria oblongifolia Blume)

กล้วยปลวกก้านดำ  (Lecanorchis multiflora J.J.Sm.)

เอื้องใบเตย    (Lepidogyne longifolia (Blume) Blume)

เอื้องกลีบม้วนปากฝอย    (Liparis barbata Lindl.)

เอื้องปากคู้    (Liparis bootanensis Griff.)

เอื้องข้าวนก   (Liparis cespitosa (Lam.) Lindl.)

เอื้องกลีบม้วนปากส้ม   (Liparis condylobulbon Rchb.f.)

เอื้องข้าวเม่า  (Liparis elliptica Wight)

เอื้องข้าวสารปากฝอย    (Liparis lacerata Ridl.)

เอื้องกลีบม้วนดอกแดง   (Liparis nigra Seidenf.)

เอื้องกลีบม้วนดอกเล็ก   (Liparis parviflora (Blume) Lindl.)

เอื้องกลีบม้วนเขานัน   (Liparis rubescens Tetsana, H.A.Pedersen & Sridith)

เอื้องข้าวสาร   (Liparis viridiflora (Blume) Lindl.)

ว่านน้ำทอง   (Ludisia discolor (Ker Gawl.) Blume)

เอื้องลิ้นดำดอกเล็ก  (Luisia brachystachys (Lindl.) Blume)

เอื้องลิ้นดำกลีบเรียว  (Luisia filiformis Hook.f.)

เอื้องลิ้นดำดอกใหญ่   (Luisia psyche Rchb.f.)

งูเขียวน้อย   (Luisia zollingeri Rchb.f.)

เอื้องกลีบม้วนเปียกปูน  (Liparis rhombea J.J.Sm.)