ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.

 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 ประเภท ในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

Download