ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

นก Muscicapidae(วงศ์)

 

ขื่อไทย: นกกางเขนบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Copsychus saularis (Linnaeus, 1758)

 

ขื่อไทย: นกจับแมลงตะโพกเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficedula zanthopygia (Hay, 1845)

 

ขื่อไทย: นกจับแมลงสีน้ำตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Muscicapa dauurica (Pallas, 1811)