ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

กระดังงาเขา  กระดูกค่าง  กระโดน  กระท้อน  กระทุ่ม  กระทุ่มน้ำ  กระบก  กระบกกรัง   กระเบาค่าง  

กราย  กอกแดง  ก่อดำ  ก่อหมวก  ก่อหมู  ก่อหลับเต้าปูน  กะตังใบ  กะพวมกะพร้าว  กะหนานปลิง  

กะออก  กะอาม  กันเกรา  กาแร้งหิน  กำจัดต้น  กำลังหนุมาน  แก้วลาว  ไกรทอง   ก่อเงาะ  กระบาก  

ก่อหลับเล็ก  กาลน  กระสุนพราน  กรายดำ  กะทังใบใหญ่  กอกเขา  กะโมกเขา  กุนนก  กระถินณรงค์  

กะพ้อสี่สิบ  กลอย  กระดังงาไทย  กระบากดำ   กะตังใบ  กาหยีเขา  กระเบาน้อย  กรุงเขมา  กรวยป่าใต้

กูดปรง  กูดหางนกกะลิง  กูดเมอ  กระทิง  กระถินเทพา  แกงเลียงใหญ่  ไกร  เก็ดส้าน  กระดูกไก่

ขี้กลาก   ขนุนนก   ขนุนป่า  ข่อยหนาม  ข่อยน้ำ  ขี้หนอนควาย   ขันทองพยาบาท   เขากวาง   ขวาด  

ขุนแท่นเขา  ไข่เขียว  ขมิ้นฤๅษี  เขืองหลวง  ขัน  เข็มพระราม  ขานาง  ขี้เหล็ก