ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

พญารากดำ  พระเจ้าห้าพระองค์  พลับกล้วย  พลับพลา  พลากวาง  พะยอม   พิกุลเถื่อน   เพกา   เพกาผู้   

โพบาย  พนอง  พันจำ  พิกุลดง  พิกุลนก  พรมคต  พะยูง   โพศรีมหาโพ  พะวา  พร้าวนกคุ่ม

พลองอิน(ใบสีทอง)  พังแพร  พญารากเหลือง  พริกนกขน  พิกุล  พุดพอ  เพกาพรุ  พริกเหลือง  พลาใบเม่า

พวมพร้าวใบใหญ่   พะอง   พุดป่า   พลองใบใหญ่   พลับเขา(หม้าย)   พุดกระบี่ขนนุ่ม  โพทะเล  พลองลิลา

พลองหว้า  พลับท้องขาว  พลับม่าน  พะบ้าง  พิกุลใบหนา  พูสลักใบดก  พลองใบมัน  พิกุลป่า  พลับระนอง

พริกนกสยาม  พลองใบหนา  โพฝรั่ง  โพขนุน  พลองอิน  พวมพร้าวใบหนา  พะยอมนกเขา  พญามะหาด   

พิกุลใบขน  พิกุลมะละกา  พรหมขาว  พญาไร้ใบ  พระเจ้าร้อยท่า  พุดเฒ่า  พริกไทยดง  พลาส้ม(พลาใบยาว)

พุดไทย  พร้าวเร่  พลับพลึง  พุทรา  โพขี้นก

ฟันปลา