ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

เอกสารการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก

เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

Download

บทนำ-สารบัญ

ลักษณะโดดเด่นตามเกณฑ์ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน