ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.

ไม้ป่าที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพร

ในแปลงตังอย่างถาวร อุทยานแห่งชาติภาคใต้

 

Download

ไม้ป่าที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพร 1.1

ไม้ป่าที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพร 1.2

ไม้ป่าที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพร 1.3