ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

นก Pycnonotidae(วงศ์)

ชื่อไทย: นกปรอดคอลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pycnonotus finlaysoni Strickland 1844

ชื่อไทย: นกปรอดทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pycnonotus atriceps (Temminck, 1822)

ชื่อไทย: นกปรอดหน้านวล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pycnonotus goiavier (Scopoli) 1768

ชื่อไทย: นกปรอดหลังเขียวอกลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixos malaccensis (Blyth, 1845)