ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

 

ชนิดและจำพวกเห็ดรา

 

ชื่อไทย: เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dictyophora multicolor

(Berk & Broom)

ชื่อไทย:  ...........

ชื่อวิทยาศาสตร์: Entolama sp.

 

ชื่อไทย: เห็ดกระดิ่งหยก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Entoloma hochstetteri

( Rechardt ) G.Stev.

ชื่อไทย: เห็ดกระดิ่งหยก

ชื่อวิยาศาสตร์: ........

ชื่อไทย: เห็ดเฟืองล้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Marasmium sp.

 

ชื่อไทย: เห็ดนางรมป่าขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hohenbuehetia petaloides

( Bull. ex. Fr. ) Schulz