ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.

นก Columbidae(วงศ์)

 

ชื่อไทย: นกเขาเปล้าธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Treron curvirostra (Gmelin, 1789)

 

ชื่อไทย: นกเขาใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Streptopelia chinensis (Scopoli) 1768