ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Center Suratthani
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 

ศรีตรัง  สกุณี   ส้มกบ  สมพง   ส้มเม่าเขา  สมอดีงู  สมอพิเภก   สยาขาว   สยาแดง   สลอดป่า   สัก

สลัด   สะตอ  สังแก  สั่งทำ  สังหยูดอกแดง  สังหยูใบเล็ก  สัตบรรณ(ตีนเป็ด)  ส้านใบเล็ก  ส้านใบใหญ่  

สุเหรียน  ส้านใหญ่   สำเภา  โสกเขา  โสกน้ำ  โสกเหลือง  สิไหรก้านยาว   สิไหรใบใหญ่  สักขี้ไก่  สะเดาป่า

สาวสันทราย  สะเดาเทียม   สังเครียดร่างแห   แสลงพันเถา  สมเส็ด  สาย(แดงน้ำใบเล็ก)  สักเขา(พันจำ)    

สนมังกร  ส่าเหล้าต้น  สมิงดาว  สังเครียดขอบใบครื่น  สะแกแสง  สำโรง(ปอสำโรง)  แสมขาว(แสมทะเล)

สักคลอง  สักใบยาว  สังเครียดขนแดง  สังเครียดขนสาก  สังเครียดชมพู  สังเครียดทอง  สังเครียดท้องแดง

สังเครียดลูกใหญ่  สังเครียดใบรี  สามแก้ว  สิไหรเกลี้ยง   สังเครียดไร้หู   สีฟันกระบือ(ไอ)  เสม็ดแดง(หว้านา)

สมัก(แพ)  สังเครียดขน  สังเครียดใบมัน   สังหยูดำ  สร้อยโมรี  สังเครียดใบหนา  สลา  สังเครียดท้องขาว

สังหยูครีม  สามง่ามเขา  สังเครียดใบใหญ่   เสม็ดแดง  เสียดใบมัน  เสี้ยวใหญ่  ส้มควาย  สังหยูเกลี้ยง 

สะตือใบขน   สังเครียดใบสาก  สังเกียด  สามพันตา  สังเครียดแอสเปอร์  สังหยูหิน  ส้านดำ  แสมดำ

สนประดิพัทธ์  สังเครียดกล้อง  สนทะเล  สลัดได  สิงโตฟันจักร  สร้อยโมลี  สนกระ  สะท้อนรอก 

สองกระดองหิน