ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

โครงการการประเมินและจำแนกช่วงชั้นโอกาส ด้านนันทนาการ

ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ในอุทยานแห่งชาติภาคใต้

 

Download

เล่มน้ำตกฉบับสมบูรณ์ 1.1    เล่มน้ำตกฉบับสมบูรณ์ 1.2

เล่มน้ำตกฉบับสมบูรณ์ 1.3    เล่มน้ำตกฉบับสมบูรณ์ 1.4