ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.

 

 โครงการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และการประเมินการยอมรับของชุมชน

ในการจัดทำแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ระหว่าง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

  

Download 

บทคัดย่อ-สารบัญ

คำนำ-ภาคผนวก