ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พันธ์ุไม้ป่าดิบชื้น PENTAPHYLACAECAE (วงศ์)

                                                    

                                                                                    ชื่อไทย: ตำเสา

                                                   ชื่อพฤกษศาสตร์: Ternstroemia wallichiana (Griff.) Engl.