ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

 

รักป่า  รังไก่ ราชพฤกษ์  รัก  ระย้าแก้ว  รางจืด  ร่มเขา  รักขาว  รักหูใบติ่ง  รักขี้หมู  รัง  ระไมป่า  รักนา  รงเขา

ระฆังก้านยาว  รักใบยาว  รักทะเล  รงเขา2  ระย่อมตีนเป็ด  ราชดัด  รามเขา

ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)  ลำไยป่าใบขน  ลิ้นควาย   แลนบาน  ลางนาง  ลางสาดเขา  ลำพูป่า  ลิเภาป่า 

ลิเภาใหญ่  ลำบิด(ลำบิดทะเล)  ลำแพนหิน  เลียบ   ลำป้าง  เลียงควาน   เลือดนก   ลูกข่า(อ้ายแหวง) 

เลือดควายใบใหญ่  ลอขาว  เลื่อมเขา   เลือดควายใบเล็ก   ลังค้าวใบหนา   เลือดใบยาว  เลือดสมเสร็จ 

ลังค้าวใบเล็ก  ละมุดเขา  ลังตังช้าง  เลือดควายใหญ่  ลูกดำ  ละมุดชุมศรี  เลียงมัน  ลุงขน  ลอง(กอกเทียม)

เลือดแรด  ละมุดลูกใหญ่  ลาย  เลือดควาย  เลือดควายขาว