ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

 

รักป่า  รังไก่ ราชพฤกษ์  รัก  ระย้าแก้ว  รางจืด  ร่มเขา  รักขาว  รักหูใบติ่ง  รักขี้หมู  รัง  ระไมป่า  รักนา  รงเขา

ระฆังก้านยาว  รักใบยาว  รักทะเล  รงเขา2  ระย่อมตีนเป็ด  ราชดัด  รามเขา  รามยอดแดง

ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)  ลำไยป่าใบขน  ลิ้นควาย   แลนบาน  ลางนาง  ลางสาดเขา  ลำพูป่า  ลิเภาป่า 

ลิเภาใหญ่  ลำบิด(ลำบิดทะเล)  ลำแพนหิน  เลียบ   ลำป้าง  เลียงควาน   เลือดนก   ลูกข่า(อ้ายแหวง) 

เลือดควายใบใหญ่  ลอขาว  เลื่อมเขา   เลือดควายใบเล็ก   ลังค้าวใบหนา   เลือดใบยาว  เลือดสมเสร็จ 

ลังค้าวใบเล็ก  ละมุดเขา  ลังตังช้าง  เลือดควายใหญ่  ลูกดำ  ละมุดชุมศรี  เลียงมัน  ลุงขน  ลอง(กอกเทียม)

เลือดแรด  ละมุดลูกใหญ่  ลาย  เลือดควาย  เลือดควายขาว  ลูกหัวนก