ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

 

พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น OXALIDACEAE (วงศ์)

  

ชื่อไทย: หยีสามใบ

ชื่อพฤกษศาสตร์: Sarcotheca griffithii Hallier f.

 

ชื่อไทย: ตะลิงปลิง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Averrhoa bilimbi L.