ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

images/stories/panmaipadipcheun/nonkeekway/22.jpg 

พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น CANNABACEAE (วงศ์)

ชื่อไทย: แก้งขี้พระร่วง

ชื่อพฤกษศษสตร์: Celtis timorensis Span.