ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เม็ก  โมก  โมรี  ไม้หอม  มะขามป้อม  มะเดื่อกวาง  มะตาด  มะปริง  มะไฟ  มะไฟกา  มะม่วง  มะหาดขน  

มะหวด  มังคาก  มะกอกป่า  มะเดื่อทอง   เม่าไข่ปลา  มะม่วงขี้กวาง  มะขามแป  มังตาน(ทะโล้)  

มันปลาใบขน  มะกอกพรานใต้  มะเกลือดง  มันหมูแดง  โมกแดง  มะค่าโมง  มะเดื่อปล้อง  มะลิดิน  มะจ้ำก้อง

มะมุด  มะฮอกกานีใบใหญ่  มันปู  มะเม่าขน  เม่าแจบ  มะไฟดิน  มันปลาใบใหญ่  มะกล่ำต้น  มะม่วงละว้า  

มะมุ่น  มะเม่าควาย  มะกอกพราน  มันหมู  มะนาวผี  ม่วงซายใบยาว  มะดูก  มะเดื่ออุทุมพร   มะพูด   มะไฟรี 

มะม่วงเลือด  มะเลื่อม   มินตอง  มูกเขา  เม่าขนใบใหญ่  เม่าเหล็ก  ไม้นกค่อ  มะหาสดำ  มะไฟลิง(จำไหร)

มะม่วงจิ้งหรีด  มะมุ่นก้านยาว  มันหมูใบเล็ก  มันปู(มันปลาใบใหญ่)  มะเกลือกา  มะคะ  มะพลับทองใบเล็ก

มุ่นน้อย  มะกล่ำมลายู    มะพร้าวหนู   มะพูดป่า  มะไฟชวา  มะหาดข่อย  โมกเหลือง  มะม่วงน้อย  มะริดป่า

มะกายสุมาตรา  มะพูดดง  มะยมป่า  มะหวดใบใหญ่  มันหมูใบบาง  มะเกลือสิงคโปร์  มะซางทะเล  มะม่วงคัน

มะมุ่นก้านสั้น   มะหาดไทย   มุ่นก้านสั้น  มะพอกดง  เมงครวน  เม่าเหมือด  มณฑา(ยี่หุบ)  มะม่วงป่า  มะปราง

เม่า(เมา)  มะขาม  มะม่วงก้านยาว  มะซาง  มะพร้าว  มะเฟืองช้าง  มะม่วงแก้ว  มักเกือกา  มะกายสุมาตรา

มะม่วงป้อม

ยมป่า   ยมหิน  ยอเถื่อน  ยางขน  ยางน่อง   ยางพารา  ยางมันหมู  ยางนา  ย่านปด  ยาญวน  ยายจูงหลาน

ยางเสียน  ยางวาด  ย่ามควาย  ยู  ยมมะกอก  ยางโอน  ยอป่า  ยอบ้าน  ยาร่วงพรุ  ยวน  ยางยูง  ยางปาย

ยางยืด  ยาบใบยาว  ยาบคะนาน  ยางกล่อง  ยาร่วงพรุ  ยวนผึ้ง  ยาบขี้ไก่  ยางใต้  ยอป่า2  ย่านเลือด