ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

 

บุหรง   บุกหยวก  บัวหลวง  บ้องขวาน  ใบเบี้ยวน้อย   บุหงาลำเจียก  บุหงาหยิก(ปาหนันใหญ๋)

ประดู่บ้าน  ปริก  ปอขน  ปอขนุน  ปอหู  ปออีเก้ง  เปล้าเงิน(เปล้าทอง)  เปลือกข้าว  เปราะหิน  เปียด  

ปลายสาน  ปลิง  ประดู่(ประดู่ป่า)  เปรียง  ประ  เปล้าใหญ่  โปรง  ปาล์มฟอกซ์เทล  ประดู่แดง  ประยงค์ป่า 

ปอฝ้าย  เปล้านา  ปลาไหลเผือก  ปาหนันนิยมธรรม  ปรงป่า  ประยงค์ใบใหญ่  เปล้าเถื่อน  ปอใบเล็ก

ปาหนันทวาย  ปอขนุนใต้  ปอใบขน  ปอลังกาวี  ปอทะเล  ปอลังเค้า(ปอหยุมหยู่)  ปีกก้อม  โปรงแดง

ปรงทะเล  ปอเจี๋ยน  ปอดำ  ปาล์มขวด  ปาลอซาลี  ปอแก่นเทา  ปอหุ้นก้านสั้น