ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

                                                 

                                                   อุทยานแห่งชาติในภาคใต้                        

   1.อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง                                 2.อุทยานแห่งชาติเขานัน 

   3.อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง                              4.อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า  

   5.อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา                       6.อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง  

   7.อุทยานแห่งชาติเขาสก                                   8.อุทยานแห่งชาติเขาหลวง   

   9.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่                         10.อุทยานแห่งชาติคลองพนม   

 11.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา                                  12.อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น  

 13.อุทยานแห่งชาติทะเลบัน                                14.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   

 15.อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน               16.อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป  

 17.อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว                      18.อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง  

 19.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด                             20.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว  

 21.อุทยานแห่งชาติบางลาง                                22.อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  

 23.อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี                           24.อุทยานแห่งชาติศรีพังงา   

 25.อุทยานแห่งชาติสันกาลาคิรี                            26.อุทยานแห่งชาติสิรินาถ   

 27.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร                        28.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  

 29.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง                       30.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา   

 31.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน                        32.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   

 33.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง                     34.อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้   

 35.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม                          36.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี   

 37.อุทยานแห่งชาติแหลมสน                              38.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา   

39.อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

                                                                              (Scan qr code)