ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

  

ชื่อไทย: ลิ้นควาย

ชื่อพฤกษศาสตร์: Galearia fulva (Tul.) Miq.

   

ชื่อไทย: สลอดป่า

ชื่อพฤกษศาสตร์: Microdesmis caseariifolia Planch. ex Hook.