ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.

สารบัญ

 

ชื่อไทย: เกด

ชื่อพฤกษศาสตร์: Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard

ชื่อไทย: ขี้ผึ้ง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Chrysophyllum roxburghii G.Don

   

ชื่อไทย: ขนุนนก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Palaquium obovatum (Griff.) Engl.

  

ชื่อไทย: พิกุลดง(พิกุลนก)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Payena asiatica Chantar.

  

ชื่อไทย: พิกุลป่า

ชื่อพฤกษศาสตร์: Palaquium impressionervium Ng


 

                           

ชื่อไทย: ประดูวะ(พิกุลดง)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Madhuca laurifolia (K. & G.) Lam

                                             

ชื่อไทย: พิกุลเถื่อน

ชื่อพฤกษศาสตร์: Payena lucida A.DC.

                                             

ชื่อไทย: พิกุลป่า(พิกุลใบหนา)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Palaquium sumatranum Burck

                                

ชื่อไทย: มะซาง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Madhuca pierrei (F.N.Williams) H.J.Lam

                               

ชื่อไทย: มะซางทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์: Madhuca krabiensis (Aubrev.) Chantar.


 

                                          

ชื่อไทย: สมิงดาว(ส้านพิกุล)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Pouteria stellibacca J.F.Maxwell

                                                                               

ชื่อไทย: พิกุลจิก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diploknema siamensis H.R.Fletcherl

                                                                               

ชื่อไทย: จิกนม(แซง)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Palaquium hispidum H.J. Lam 

 

ชื่อไทย: พิกุลนกใบใหญ่

ชื่อพฤกษศาสตร์: Payena maingayi C.B.Clarke

  

ชื่อไทย: ละมุดชุมศรี

ชื่อพฤกษศาสตร์: Madhuca chai-ananii Chantar.