ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 

 

 

ชื่อไทย: รามใบหนา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Ardisia oxyphylla Wall. ex A.DC.

                       

                                                                               

ชื่อไทย: มะจ้ำก้อง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Ardisia sanguinolenta Blume var. sanguinolenta

    

  

ชื่อไทย: ตาไก่ใบกว้าง

ชื่อพฤกษศาสตร์:  Ardisia crenata Sims var. crenata