ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Center Suratthani
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

  

ชื่อไทย: ชาละมุด

ชื่อพฤกษศาสตร์: Pyrenaria wrayi King

  

ชื่อไทย: ทะโล้

ชื่อพฤกษศาสตร์: Schima wallichii (DC.) Korth.

  

ชื่อไทย: ชาพิกุล

ชื่อพฤกษศาสตร์: Pyrenaria acuminata Planch. ex Choisy