ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

        

ชื่อไทย: ก่อเกรียม(กริมช่อ)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Rinorea lanceolata Kuntze

     

 

ชื่อไทย: เงาะป่า(อีกริม)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Rinorea anguifera Kuntze

   

ชื่อไทย: หางรอก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Rinorea javanica Kuntze

                                        

ชื่อไทย: ผักหวานช้างโขลง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Rinorea sclerocarpa Melch.

   

ชื่อไทย: เต้ยชะครู

ชื่อพฤกษศาสตร์: Rinorea horneri Kuntze