ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ชื่อไทย: เกล็ดปลา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Phyllodium sp.

ชื่อไทย: กลิ้ง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Sindora coriacea (Baker) Prain

 

ชื่อไทย: แซะ

ชื่อพฤกษศาสตร์: Callerya atropurpurea (Wall.) A.M.Schot

  

ชื่อไทย: มังคาก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Cynometra malaccensis Meeuwen

ชื่อไทย: ลูกดิ่ง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Parkia sumatrana Miq.