ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

สารบัญ

 

ชื่อไทย: เกล็ดปลา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Phyllodium sp.

ชื่อไทย: กลิ้ง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Sindora coriacea (Baker) Prain

 

ชื่อไทย: แซะ

ชื่อพฤกษศาสตร์: Callerya atropurpurea (Wall.) A.M.Schot

  

ชื่อไทย: มังคาก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Cynometra malaccensis Meeuwen

ชื่อไทย: ลูกดิ่ง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Parkia sumatrana Miq.