ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

  

ชื่อไทย: จิกนา

ชื่อพฤษศาสตร์: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ชื่อไทย: จิกดง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Barringtonia pauciflora King

 

ชื่อไทย: จิกนม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz

 

ชื่อไทย: จิกคอหงส์

ชื่อพฤกษศาสตร์:  Barringtonia rimata Chantar.

   

ชื่อไทย: จิกใหญ่

ชื่อพฤกษศาสตร์:  Barringtonia augusta Kurz