ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.

สารบัญ

 

  

ชื่อไทย: จิกนา

ชื่อพฤษศาสตร์: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ชื่อไทย: จิกดง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Barringtonia pauciflora King

 

ชื่อไทย: จิกนม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz

 

ชื่อไทย: จิกคอหงส์

ชื่อพฤกษศาสตร์:  Barringtonia rimata Chantar.

   

ชื่อไทย: จิกใหญ่

ชื่อพฤกษศาสตร์:  Barringtonia augusta Kurz