ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 

                                                                                             

          

                               

ชื่อไทย: กริมเขา 

ชื่อพฤกษศาสตร์: Aporosa microstachya (tul.) Mull. Arg.

 

     

 

ชื่อไทย: กระดูกค่าง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Aporosa aurea Hook.f.

ชื่อไทย: กระดุมผี

ชื่อพฤกษศาสตร์: Glochidion rubrum Blume

   

 

ชื่อไทย: แก้มอ้น (กรมใบใหญ่)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Aporasa octandra (Buch Ham.ex D.Dom) Vickery var.malesiana Schott

 

ชื่อไทย: ครืน

ชื่อพฤกษศาสตร์: Aporosa frutescens Blume