ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

     

   

ชื่อไทย: ชุมแสงโคนใบต่อม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Xanthophyllum affine Korth. ex Miq.

ชื่อไทย: ชุมแสงง่ามใบหนาม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Xanthophyllum griffithii Hk. F. var. curtisii (King) Ng

ชื่อไทย: ชุมแสงลูกยาน

ชื่อพฤกษศาสตร์: Xanthophyllum obscurum A.W.Benn.

   

ชื่อไทย: ตับหลามใบเล็ก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Xanthophyllum eurhynchum Miq.

                                                                  

ชื่อไทย: ชุมแสงใบเล็ก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Xanthophyllum stipitatum A.W.Benn.